جدول آموزشی

نام دوره تاریخ شروع ساعت کلاس هزینه دوره تاریخ پایان دوره ثبت نام
دوره آموزشی آپشن ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۸ ۰ ریال ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ثبت نام
دوره آموزشی برق ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۸ ۰ ریال ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ثبت نام
دوره آموزشی جلوبندی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۸ ۰ ریال ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ثبت نام
دوره آموزشی مکانیک ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۸ ۰ ریال ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ثبت نام

گالری

جستجو ورود همکاران سفارشات شما ورود/ثبت نام رزرو نوبت