فرم استخدامی

نمایندگی سایپا کهربائی به منظور تامین و تکمیل نیرو به افراد با تخصص های ذیل نیازمنداست.


حسابدار


  ازبین واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.


شرایط ثبت نام :
1-دارا بودن تخصص های لازم نرم افزار پایا و افیس و سایر موارد
2-دارای روابط عمومی بالا
3-دارای روحیه همکاری و تیمی


نکات مهم :

  • ***کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند مشخصات خود و سایر اطلاعات لازم را در "از طریق فرم ذیل  " ثبت نمایند.

نام و نام خانوادگی : *
سن متقاضی : *
سن متقاضی : *
آخرین مدرک تحصیلی : *
سابقه کار :
سابقه کار در نمایندگی خودرو دارید : *
آدرس محل سکونت : *
شماره تماس: *
ارسال عکس پرسنلی:
حقوق پیشنهادی: *
توضیحات :
ایمیل :
دانش و تخصص مورد نظر

اطلاعات این فرم کاملا محرمانه میباشد.

 خواهشمنداست پس از تکمیل فرم مربوطه و ارسال کد تایید ارسال شده به شماره همراه خود را وارد نمائید تا درخواست شما ثبت گردد و قابل پیگیری باشد.) 
جستجو ورود همکاران سفارشات شما ورود/ثبت نام رزرو نوبت