ارتباط با مسئول کارت طلائی صنعت خودرو کهربائی


جهت ارتباط با کارشناس کارت طلائی / بیمه بدنه سایپا کهربائی می توانید فرم ذیل را کامل نمائید.


نام و نام خانوادگی *
نوع خودرو *
شماره شاسی *
اقدام صدور/تمدید کارت طلائی در نمایندگی سایپا کهربائی نموده اید؟ *
نوع درخواست *
توضیحات
شماره تماس(الزامی): *

حداکثر تا 48 ساعت بعد از ثبت درخواست نتیجه خدمت شما اطلاع رسانی می گردد.

 خواهشمنداست پس از تکمیل فرم مربوطه و ارسال کد تایید ارسال شده به شماره همراه خود را وارد نمائید تا درخواست شما ثبت گردد و قابل پیگیری باشد. 
جستجو ورود همکاران سفارشات شما ورود/ثبت نام رزرو نوبت