درخواست همکاری بصورت کارآموز

جهت اطلاع از ضوابط و شرایط همکاری فوق با بخش آپشن نمایندگی سایپا کهربائی  ( 5513000-0513 )   تماس حاصل نمائید.

 خواهشمنداست پس از تکمیل فرم مربوطه و ارسال کد تایید ارسال شده به شماره همراه خود را وارد نمائید تا درخواست شما ثبت گردد و قابل پیگیری باشد.) 


نام و نام خانوادگی *
کدملی
آدرس محل اسکان بصورت دقیق: *
شماره تماس ثابت محل اسکان: *
شماره همراه: *

در صورت تایید همکاری با شما تماس حاصل میشود.جستجو ورود همکاران سفارشات شما ورود/ثبت نام رزرو نوبت